Egzamin Czeladniczy

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do pobrania ze strony http://www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-czeladniczy-dla-osob-doroslych);
2. dokumenty potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu – pełne trzy lata na cały etat w zawodzie, w którym chcą zdawać egzamin czeladniczy – może to być świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin lub oświadczenie o stażu pracy w przypadku osób, które nie mogą
udokumentować stażu pracy, a pracowały np. na umowy „śmieciowe” lub za granicą (oświadczenie o stażu pracy jest do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-czeladniczy-dla-osób-dorosłych);
3. dowód wpłaty
4. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego:
część ustna
– technologia
– maszynoznawstwo
– materiałoznawstwo
część pisemna
– rachunkowość zawodowa
– dokumentacja działalności gospodarczej
– rysunek zawodowy
– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– podstawowe zasady ochrony środowiska
– podstawowe przepisy prawa pracy
– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Etap praktyczny egzaminu czeladniczego:
– zaliczenie wykonania okularów według zadanej recepty

Opłatę za egzamin wynoszącą 711,00 zł za egzamin czeladniczy należy przelać na konto:

81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

Uwagi:
– w przypadku egzaminu poprawkowego jest to 50% stawki wniesionej;
– za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50% stawki;
– za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% stawki wniesionej.

Komplet dokumentów do egzaminu można składać w Pomorskim Cechu Optyków.

Nie przegap naszych wiadomości

Zarejestruj się i bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Pomorskim Cechu Optyków. Zapraszamy do śledzenia naszych najbliższych działań.
Skip to content