Egzamin Mistrzowski – wymagane dokumenty:

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)
2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm
3. dowód wpłaty
4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
5. tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od
pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Działalność Gospodarcza:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)
2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm
3. dowód wpłaty
4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie, w którym osoba ma zdawać egzamin)
6. poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działalności

Wykształcenie średnie:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)
2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm
3. dowód wpłaty
4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin
5. po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształcenie wyższe:
1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)
2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm
3. dowód wpłaty
4. dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin
5. po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Etap teoretyczny egzaminu mistrzowskiego:
Część ustna
– technologia
– maszynoznawstwo
– materiałoznawstwo
Część pisemna
– rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
– dokumentacja działalności gospodarczej
– rysunek zawodowy
– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– podstawowe zasady ochrony środowiska
– podstawowe przepisy prawa pracy
– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
– podstawy psychologii i pedagogiki
– metodyka nauczania

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego:
– zaliczenie wykonania okularów według zadanej recepty

Opłatę za egzamin wynoszącą 1422,00 zł za egzamin mistrzowski należy przelać na konto:

81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

Uwagi:
– w przypadku egzaminu poprawkowego jest to 50% stawki wniesionej;
– za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50% stawki;
– za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% stawki wniesionej.

Komplet dokumentów do egzaminu można składać w Pomorskim Cechu Optyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content